Magento

alt GTranslate có thể dịch bất kỳ trang web HTML nào và làm cho nó đa ngôn ngữ. Chúng tôi đã tạo dễ dàng để thiết lập và định cấu hình phần mở rộng cho các Hệ thống Quản lý Nội dung phổ biến nhất (CMS) như Joomla, WordPress và Drupal. Tìm hiểu thêm về lý do tại sao bạn cần có một trang web đa ngôn ngữ và Đi đa ngôn ngữ!

Nếu bạn có một CMS khác hoặc chỉ là một trang web HTML tĩnh, bạn có thể tùy chỉnh và tải tiện ích GTranslate. Trang web của bạn có thể được viết bằng ngôn ngữ lập trình bao gồm PHP, ASP, .NET (C #) và được lưu trữ trên bất kỳ máy chủ web nào.

alt