dịch máy

Giải pháp đa ngôn ngữ có giá trị mỗi penny bạn phải trả cho họ. Có hai cách để có bản dịch. Bạn có thể sử dụng các bản dịch máy tự động với kết quả nhanh và chất lượng tốt trên các văn bản ngắn, nhưng không chính xác với các câu dài hơn. Hoặc bạn có thể sử dụng bản dịch chuyên nghiệp của con người để có chất lượng tốt nhất. Nó tốn kém mặc dù và mất một thời gian. Vào cuối ngày, chỉ sử dụng bản dịch của con người có thể không phải là quyết định hay nhất về tiền.
Chúng tôi đã kết hợp hai phương pháp này để có được kết quả tối ưu và tiết kiệm tiền lớn. Máy dịch sẽ dịch trang web của bạn và sau đó bạn có thể quyết định phần nào bạn muốn tinh chỉnh bằng tay và yêu cầu dịch chuyên nghiệp.