giao thông

Trên thị trường cạnh tranh ngày nay, việc thúc đẩy người dùng được nhắm mục tiêu cao đến trang web của bạn là một nhiệm vụ đầy thách thức. Công cụ Tìm kiếm Tối ưu hóa (SEO) là cách hiệu quả nhất để tạo ra lưu lượng truy cập cũng như để xác lập uy tín và ý thức về quyền hạn. Đó là nơi quảng cáo truyền thống thất bại.

GTranslate không chỉ giúp bạn xác định và thực hiện chiến lược SEO đa ngôn ngữ thành công, mà còn đảm bảo rằng bạn được khách hàng tiềm năng của bạn tìm thấy trên khắp thế giới bất kể ngôn ngữ của họ.

Mở rộng doanh nghiệp của bạn và nhắm mục tiêu 73% người dùng web không nói tiếng Anh lưu loát!

 

Sự quan trọng

Internet tiếp tục phát triển và trở thành điểm truy cập mặc định của các doanh nghiệp và cá nhân tìm kiếm hàng hoá, dịch vụ hoặc thông tin. Đối với các doanh nghiệp muốn có được lợi thế cạnh tranh đó, một trang web đa ngôn ngữ hiện nay đang trình bày một trong những tác động cao nhất có nghĩa là mở rộng cơ sở khách hàng và đảm bảo khối lượng bán hàng lớn hơn. Các trang web đa ngôn ngữ sẽ tiếp tục trở thành điều cần thiết cho các doanh nghiệp và tổ chức khi quá trình quốc tế mở ra. Trong một thế giới toàn cầu hóa nơi công nghệ có tầm quan trọng vô cùng, trang web đa ngôn ngữ của bạn có thể cho phép bạn bán sản phẩm của bạn trên khắp thế giới.

Những gì bạn có thể bị thiếu

Nếu bạn sống ở một quốc gia nói tiếng Anh, bạn có thể không xem xét thêm nội dung đa ngôn ngữ vào trang web của bạn. Tuy nhiên, quản trị web đang ngày càng nhận ra tầm quan trọng của việc bao gồm nội dung hấp dẫn đối tượng khán giả toàn cầu và giải quyết chúng bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của họ. Xét cho cùng, chỉ 27% người dùng Internet nói tiếng Anh theo Thống kê Internet Thế giới. Hơn nữa, một nghiên cứu do Common Sense Advisory tiến hành cho thấy rằng 85% người mua sắm trực tuyến sẽ chỉ mua từ các trang web thảo luận về các sản phẩm bằng ngôn ngữ của họ ngay cả khi họ có thể hiểu các ngôn ngữ khác được sử dụng trên trang web.

Tăng doanh thu của bạn

Với mỗi ngôn ngữ phổ biến được thêm vào một trang web có tiềm năng tăng lên đến 100% doanh số bán hàng. Có thể tăng doanh số bán hàng 400% nhờ vào việc dịch trang web thành chỉ vài ngôn ngữ chính trên thế giới như tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, tiếng Đức và tiếng Ý.

Giải pháp

Tầm quan trọng của việc nhắm mục tiêu người nói tiếng Anh không rõ ràng, nhưng việc kết hợp các ngôn ngữ khác vào trang web của bạn dường như là một nhiệm vụ khổng lồ.

Không còn nữa! GTranslate có thể giúp bạn làm cho trang web đa ngôn ngữ của bạn.